021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تخلیه شدن آب ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیرت ماشین ظرفشویی

آموزش تخلیه شدن آب ماشین ظرفشویی خالی نشدن آب ماشین ظرفشویی در دو حالت کلی اتفاق می افتد. اول اینکه گرفتگی و مسدود شدن مسیر تخلیه آب مثل لوله، فیلتر، فاضلاب ها، اتفاق خواهد افتاد. دومین حالت، اشکالات فنی که در بعضی از قطعات مهم ماشین ظرفشویی مانندپمپ، شیر و برد، وجود داشته باشد و […]