021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیر ماشین ظرفشویی

خالی نشدن آب ماشین ظرفشویی در دو حالت کلی اتفاق می افتد. اول اینکه گرفتگی و مسدود شدن مسیر تخلیه آب مثل لوله، فیلتر، فاضلاب ها، اتفاق خواهد افتاد. دومین حالت، اشکالات فنی که در بعضی از قطعات مهم ماشین ظرفشویی مانندپمپ، شیر و برد، وجود داشته باشد و یا خراب باشند. همه این موارد سبب خالی نشدن آب در ماشین ظرفشویی میشوند. در حالت اول شما خودتان به اسودگی می توانید مسیر تخلیه آب را بررسی کرده و این اشکال را برطرف سازید.