021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش نحوه عملکرد ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی

آموزش نحوه عملکرد ماشین ظرفشویی چیدن ظرفها در ماشین یکی از موردهایی  است که اکثر افراد به آن توجهی نمیکنند در حالی که نحوه چیدن ظرف ها با توجه به جهت آبپاش های ماشین ظرفشویی، اهمیت بسیارزیادی رادارد. برای هر کدام  از انواع ظروف بخش های جدایی در فضای داخلی دستگاه در طراحی شده است. […]