021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیرات مایکروفر مقدماتی تا پیشرفته

بهترین اموزش تعمیر مایکروفر

آموزش تعمیرات مایکروفر مقدماتی تا پیشرفته آموزش تعمیرات مایکروفر مقدماتی تا پیشرفته مایکروویو یک دستگاه بسیار کاربردی و پیشرفته می باشد که در بین مردم طرفداران بسیاری پیدا کرده است . این دستگاه برای گرم کردن و پخت سریع غذا یک دستگاه بسیار محبوب می باشد و استفاده از آن در بین مردم بسیار رواج […]

مدرک بین المللی تعمیرات ماکروفر فنی حرفه ای

اموزش تعمیر لوازم خانگی

مدرک بین المللی تعمیرات ماکروفر فنی حرفه ای مدرک بین المللی تعمیرات ماکروفر فنی حرفه ای ماکروویواز جمله لوازم های خانگی هستند که استفاده از آن ها رو به افزایش است . اموزش تعمیرات لوازم خانگی شامل دو بخش اساسی تعمیرات برد و تعمیرات مکانیکی است که به دلیل استفاده تمامی افراد جامعه از این […]