021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه کار کردن مایکروویو

آموزش تعمیر لوازم خانگی

نحوه کار کردن مایکروویو ماکروویویا ماکروفر یکی از وسایل خوب آشپزخانه است که امروزه تقریبا در بیشتر منازل وجود دارد. سرعت بالای طبخ غذا مهمترین دلیل استقبال از آن است. البته اگر خانم خانه شاغل باشد، اهمیت استفاده از مایکروویو دوچندان هم می شود؛ زیرا وقتی او خسته از محل کارش به خانه برمی گردد، به جای این […]