021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش عیب یابی موتور لباسشویی

آموزش تعمیرات لباسشویی ظرفشویی

آموزش عیب یابی موتور لباسشویی معمولا موتور ماشین لباسشویی از مشکل‌سازترین قسمت این دستگاه میباشد. بعد از موتور، مشکل درقسمت تخلیه و مشکل الکتریکی و آسیب دیدن درقسمت محفظه داخلی شایع ترین مشکلاتی است که برای ماشین‌های لباسشویی اتفاق می افتد. آموزش تعمیر ماشین لباسشویی ظرفشویی موتور، از اجزای واحد مرکزی این قسمت ازماشین لباسشویی […]