021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

آموزش تعمیر برد الکترونیکی لباسشویی قطعه ی برد الکترونیکی که در همه ی لوازم برقی خانگی وجود دارد، کارایی بسیار در انجام عملکرد این لوازم دارد، این قطعه هماهنگی های لازم را در بین قطعات ایجاد کرده و دستورات نهایی را به درستی به قسمت های دیگر اجزا انتقال خواهد داد . قطعه ی برد […]