021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر سردخانه زیر صفری

آموزش تخصصی سردخانه صنعتی

آموزش تعمیر سردخانه زیر صفری سردخانه صنعتی در ابعاد بزرگی در جهت ذخیره سازی و نگهداری مقدار زیادی محصولات و مواد غذایی برای مدت زمان طولانی طراحی و تولید شده اند . تولید برودت در سردخانه زیر صفری به دو صورت رک و یا چند یونیته می باشند . در حجم های بالا بارگیری و […]