021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر انواع کمپرسور های سردخانه

آموزش تعمیر کمپرسور

آموزش تعمیر انواع کمپرسور های سردخانه کمپرسور سردخانه دستگاهی است که با افزایش فشار گاز ، ظرفیت دستگاه سردخانه را کاهش میدهد و سپس گاز را با فشار تخلیه می نماید . کمپرسور ها انواع مختلفی نیز دارند . کمپسور ها شامل کمپرسور های دینامیکی که شامل کمپرسور های سانتریفوژ ، محوری و چرخشی می […]