021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش و راه حل های تمیز کردن چای ساز

آموزش تعمیر لوازم خانگی

آموزش و راه حل های تمیز کردن چای ساز تمیز کردن چای سازنقش بسیار زیادی در جلوگیری از خرابی و افزایش طول عمر این دستگاه را دارد .چون رسوب و جرم چای ساز انتقال حرارت را کم میکند. و باعث ایجاد فشار به دستگاه و افزایش مصرف انرژی خواهد شد. آموزشگاه تعمیرات یخچال فریزر ساید […]