021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش صفر تا صد تعمیر یخچال فریزر تهران

آموزش تعمیر لوازم خانگی

آموزش صفر تا صد تعمیر یخچال فریزر تهران آموزش صفر تا صد تعمیر تعمیر یخچال فریزر تهران ، امروزه در یشتر خانه های همه ی مردم یخچال و یخچال فریزر یافت میشود وازاین تعمیرات این نوع وسیله آشپزخانه که یک وسیله خیلی مهم در خانه و آشپزخانه میباشد بسیار مهم شده است و تعمیرکاران این […]