021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیرات برد کولرگازی

بهترین آموزشگاه تعمیرات برد

آموزش تعمیرات برد کولرگازی برد کولر گازی مانند قلب انسان عمل می کند . کار برد فرمان دادن به اجزا کولر است و اگر به هر دلیل برد کولر گازی دچار مشکلاتی شود و به سایر اجزا به درستی فرمان ندهد ، در نتیجه دیگر قطعات کولر عملکرد درستی نخواهند داشت و باعث ایجاد عیب […]