021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

مدرک بین المللی تعمیرات پکیج فنی حرفه ای

اموزشگاه مهیاد برزین

مدرک بین المللی تعمیرات پکیج دیواری فنی حرفه ای مدرک بین المللی تعمیرات پکیج دیواری فنی حرفه ای برای این که بتوانید در شغل تعمیرات پکیج موفق بشوید و به تکنسین حرفه ای و با تجربه تبدیل شوید باید تمامی دانش و مهارت های لازم برای پیدا کردن برای تعمیر و تعویض قطعات پکیج و […]