021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

انواع کندانسور کولر گازی

آموزش تعمیرات پکیج

انواع کندانسور کولر گازی کندانسور کولر گازی : کولرهای گازی هم مانند هر دستگاه دیگری از اجزا و قطعات مختلفی تشکیل شده اند که یکی از مهم ترین آن ها کندانسور است. این قطعه که با نام چگالنده دستگاه نیز شناخته می شود،  درواقعیت یک نوع تبدیل کننده , حرارتی بوده و به طور عادی […]