021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

صفر تا صد اموزش تعمیر ساید بای ساید

بهترین آموزش تعمیرات ساید بای ساید

صفر تا صداموزش تعمیر ساید بای ساید صفر تا صد اموزش تعمیر ساید بای ساید یکی از دوره های مورد نیاز در اموزشگاه مهیاد برزین اموزش تعمیرات یخچال ساید می باشد . این دوره بدلیل کاربرد یخچال در ساختمانها و استفاده زیاد از این وسیله برای انسانها بسیار با اهمیت می باشد . مباحث دوره […]