021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

درآمد شغل تعمیرات ماشین لباسشویی

درآمد شغل تعمیرات ماشین لباسشویی تعمیرکاران تعمیرات ماشین لباسشویی به خاطر فعال بودن بازار کار این رشته همیشه دارای مشتری هستند. درآمد شغل تعمیرات ماشین لباسشویی فصلی نیست و در تمام فصول سال تقاضاها تقریبا به یک اندازه به دست تعمیرکاران می رسد.ماشین لباسشویی یک دستگاه بسیار پیچیده با قطعات مکانیکی زیاد است و برای همین هم […]