021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزشگاه تعمیرات مایکروویو

اموزش تعمیرات لوازم خانگی

آموزشگاه تعمیرات مایکروویو آموزشگاه تعمیرات ماکروویو ، ماکروفر یکی از لوازم های برقی خانگی است که برای گرم کردن غذاها یا پختن مورد استفاده قرار میگیرد . این دستگاه برای راحتی و صرف جویی در وقت و انرژی شما تولید شده و امواج را به غذا منتقل میکند و همچنین استفاده از این وسیله در […]