021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش آشنایی با ماشین ظرفشویی بکو

آموزش تعمیرت ماشین ظرفشویی

آموزش آشنایی با ماشین ظرفشویی بکو ماشین ظرفشویی شما نیاز به سرویس های سالانه میباشد زیرا وجود چربی ظروف در داخل دستگاه و اطراف المنت ها انباشته شده و این جرم ها به مرور باعث خرابی موتور و پمپ تخلیه میشود . بهترین آموزش تعمیرات لباسشویی ظرفشویی عیوب متداول در ماشین ظرفشویی بکو : چشمک […]