021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش عیب یابی برد لباسشویی لئوکو

آموزش عیب یابی برد لباسشویی لئوکو یکی از مهم ترین قطعات هر دستگاه برقی ، برد آن میباشد . اگر یک خازن یا قطعه ای روی برد قرار دارد دچار خرابی شده باشد میتوانیم آن را تعمیر کنیم ولی اگر خود برد با مشکل روبرو شود دیگر به راحتی تعمیر نمیشود و یا احتمال دارد […]