021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر برد لباسشویی بست

آموزشگاه تعمیرات لباسشویی

آموزش تعمیر برد لباسشویی بست اصلی ترین قطعه ماشین های لباسشویی قطعه ای به نام برد الکترونیکی است . بر روی این برد الکترونیکی قطعات کوچکتری از جمله خازن ها ، آیسی ، مقاومت ها و فیوز قرار دارند . این قطعه مانند مغز انسان عمل میکند و تمام  اجزای ماشین لباسشویی را کنترل میکند […]