021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر المنت در ماشین ظرفشویی

اموزش تعمیرات لباسشویی

آموزش تخلیه نشدن آب ماشین ظرفشویی خالی نشدن آب ماشین ظرفشویی در دو حالت کلی اتفاق می افتد. اول اینکه گرفتگی و مسدود شدن مسیر تخلیه آب مثل لوله، فیلتر، فاضلاب ها، اتفاق خواهد افتاد. دومین حالت، اشکالات فنی که در بعضی از قطعات مهم ماشین ظرفشویی مانندپمپ، شیر و برد، وجود داشته باشد و […]