021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیر ماشین لباسشویی و دوره های بسیار کاربردی

اموزش تعمیرات لباسشویی

آموزش تعمیر ماشین لباسشویی و دوره های بسیار کاربردی آموزش تعمیر ماشین لباسشویی از دوره‌های بسیارکاربردی تعمیرات لوازم خانگی آموزشگاه مهیاد برزین است. امروزه ماشین لباسشویی یکی از لوازم واجب در خانه ها به حساب می آید و این دستگاه ممکن است پس از مدتی خراب شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. کارآموزان علاقه مند […]