021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش راه اندازی دوربین اسپید دام

اموزشگاه نصب دوربین مدار بسته مهیاد برزین

آموزش راه اندازی دوربین اسپید دام دوربین اسپید دام دوربین اسپید دام یکی از انواع دوربین PTZ نیز می باشد و گاه کاربران دوربین اسپیددام را با نام دوربین مداربسته گردان، چرخشی و یا PTZ می شناسند . پوشش وسیع در زوایای مختلف و حرکت دوربین به سمت بالا، پایین، چپ و راست و چرخش […]