021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیرات یخچال فریزر مقدماتی تا پیشرفته

اموزش تعمیرات یخچال ساید بای ساید

آموزش تعمیرات یخچال فریزر مقدماتی تا پیشرفته آموزش تعمیرات یخچال فریزر مقدماتی تا پیشرفته  یخچال فریزر ها همانطور که میدانیم در تمام خانه ها یافت میشوند و مورد استفاده تمامی مردم قرارمیگیرند . این یخچال ها در مدل های مختلفی تولید میشود و هر کدام در جاهای مختلف استفاده میشود . یکی از این مدل […]