021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

همه چیز درمورد فیلتر درایر

اموزشگاه مهیاد برزین

همه چیز در مورد فیلتر درایر فيلتر دراير به وسيله ای گفته میشود که مواد نامطلوب واضافی سيکل تبريد را جذب مي‌کند. مثل : رطوبت، اسيد که این مواد مخرب مي‌توانند تاثيرات بدی را بر روي سيکل تبريد بگذارند. وباعث شود فیلتر درایر یا فیلتر خشک کن به خوبی کار نکند . آموزشگاه تعمیرات یخچال […]