021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه تست و کاربرد وریستور

اموزش تعمیر پکیج

وریستور یک نوع مقاومت الکتریکی است که مقاومت این قطعه با توجه به ولتاژ اعمال شده به دو سر آن تغییر می کند. این قطعه را به نام VDR  مقاومت وابسته به ولتاژ  نیز می شناسند. این قطعه نیز مانند دیود دارای مشخصه ی ولتاژ-جریان غیر خطی است اما برخلاف دیود این قطعه در هر دو جهت جریان عمل می کند و فاقد پلاریته است.در ولتاژ های پایین مقاومت این قطعه بالاست و با افزایش ولتاژ مقاومت این قطعه نیز کاهش مییابد .

از وریستور در مدار های الکترونیکی برای کنترل و حفاظت از قطعات که در مقابل صدمات ناشی از ولتاژ گذرای بیش از اندازه استفاده می شود. زمانی که می خواهید از این قطعه به عنوان محافظ یک قطعه استفاده کنید باید وریستور را به صورت موازی با آن قطعه جای گذاری میکند. با این کار در صورتی که اضافه ولتاژ روی قطعه بیافتد ، مقاومت وریستور کاهش می یابد و جریان زیادی از وریستور می گذرد و جریان از قطعه مورد نظر شما نخواهد گذشت.

بیشتر بخوانید :              آموزش آشنایی با قطعات پکیج دیواری

کاربرد وریستور

وریستورها دارای مزیت‌های بسیاری هستند و کاربردهای باتنوع بالا دارند در سرکوب پالس‌های گذار در شبکه برق در کاربردهای خانگی و روشنایی و نیز تجهیزات صنعتی در خطوط انرژی AC و DC دارند. وریستورها می‌توانند مستقیما و یا از طریق کلیدهای نیمه‌رسانا به منابع تغذیه متصل شوند وکاربرد آن درپکیج حافظت ازاجزای الکتریکی واینکه مدار الکتریکی پکیج ولتاژزیادی نکشد واسیب ببیند.

آموزش تعمیرات پکیج دیواری

چندمزیت وریستور

  • می توان از آن برای محافظت از اجزای الکتریکی مدار الکتریکی پکیج استفاده نمود.
  • این یک دستگاه حفاظت از ولتاژ بیش از حد بسیار حساس و سریع است.
  • واینکه وریستور رامیتوان دردوحالت استفاده کرد یعنی هم منبع ACوهم منبع DC

بیشتر بخوانید :              پکیج ایران بوتان

چند عیب وریستور

  • در طول اتصال کوتاه نمی تواند از جریان محافظت کند.
  • در هنگام راه اندازی دستگاه نمی تواند در برابر نوسانات جریان محافظت کند. به عبارت دیگر، هیچ حفاظتی در برابر جریان بیش از حد مجاز پکیج نمیتواند داشته باشد.
  • نمی تواند از کاهش ولتاژ محافظت کند.
  • تا حدودی پرهزینه است.
  • اگر سرعت افزایش ولتاژ و زیاد باشد، ممکن است آسیب ببیند.
آموزش صفر تا صد تعمیرات پکیج

روش تست وریستورها

  • روش تست وریستوردر پکیج به این صورت است که در صورتیکه ولتاژ بیش از حد وارد وریستور گرددتنها از انتهای وریستور بیرون زده و سیاه می شود که مشخص کننده سوختن پکیج و سیستم آن می باشد. جنس داخلی آنها متال اکسید بوده و قابلیت تحمل از 40- الی 85 درجه را دارند. ولتاژ ذکر شده در انتهای وریستورها 275 ولت AC است. همچنین تحمل ولتاژ 350 ولت DC را دارا می باشد.
  • به عبارت دیگر ، وریستور یک مقاومت الکتریکی که وابسته به ولتاژ است. مقدار وریستور یا همان مقاومت وابسته به ولتاژ، نسبت به ولتاژ اعمال شده به دو سر آن تغیر چندانی میکند که وقتی این قطعه درپکیج میسوزد حتما باید آن را تعویض کنید.