021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آشنایی با برد الکترونیکی اتو بخار

اموزش تعمیرات برد الکترونیکی

آشنایی با برد الکترونیکی اتو بخار در حال حاضر دنیای اتوها از جمله اتوی بخار آنقدر وسیع شده‌است که هر کس بخواهد اتوی موردنیازش را انتخاب کند با تنوع وسیعی ربه رو می‌شود . که تصورها درمورد اتو به این شکل است که یک سطح فلزی داغ دارد و می‌تواند لباس‌های چروک را صاف ‌کند […]