021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

عیب یابی یخچال فریزر ساید بلانتون

آموزش تعمیرات یخچال ساید بای ساید

عیب یابی یخچال فریزر ساید بلانتون یخچال به دلیل روشن بودن خودکار و استفاده مکرر که از آن میشود ، قطعات این دستگاه دچار فرسودگی میشود و عملکرد این دستگاه دچار مختل میشود . روشن نشدن یخچال ، برفک زدن یخچال ، صدای غیر طبیعی از یخچال ، خراب شدن لاستیک درب یخچالخراب شدن لاستیک […]