021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

تعمیروتعویض برد گوشی شیائومی

آموزش تعمیرموبایل

تعمیر و تعویض برد گوشی شیائومی برد گوشی شیائومی نام دیگر این قطعه Mother Board می باشد. که این قطعه یک صفحه بزرگ سبزرنگ است و تمامی قطعات موبایل به آن وصل می باشد. این قطعه این امکان را برای گوشی فراهم می کند که همه اجزای گوشی به یک دیگر وصل شوند. برای مثال […]