021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

صفر تا صد آموزش تعمیر کولر گازی مهیاد برزین

اموزشگاه تعمیرات کولر گازی

صفر تا صد آموزش تعمیر کولر گازی مهیاد برزین صفر تا صد آموزش تعمیر کولر گازی مهیاد برزین استفاده از کولر گازی در سراسر کشور به ویژه مناطق گرمسیر کشور مورد توجه قرار گرفته و یک ساعت خرابی کولر گازی در فصول گرم و مخصوصا در شهرهای گرمسیری برای مردم غیر قابل تحمل خواهد شد؛ […]