021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه تعویض باتری گوشی آیفون 8

آموزشگاه تعویض باتری موبایل

نحوه تعویض باتری آیفون 8 گوشی آیفون نیز مانند دیگر تلفن های همراه از یک باتری برخوردار است که گاهی این باتری نیازمند تعویض می باشد. به طور کلی طول عمر باتری ها محدود بوده و پس از مدت زمانی استفاده از آنها شارژ کمتری را نگه می دارند . در این گونه مواقع به […]