021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه آشنایی با حسگر اثر انگشت موبایل

اموزش تعمیر موبایل

نحوه آشنایی با حسگر اثر انگشت موبایل نسل حسگرهای اثر انگشت در طول زمان توانست با پیشرفت روبرو شود . برای مثال در سری های اول این فناوری شاهد کندی هایی بودیم که برای عدم روبرویی با این کندی ، حسگر اثر انگشت را غیرفعال می کردیم و از پین یا الگو استفاده میکردیم . […]