021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه عیب یابی برد جارو برقی ارج

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه عیب یابی برد جارو برقی ارج برد یکی از مهم ترین قطعات یک دستگاه جاروبرقی ارج می باشد . که بر اثر اتصالی ، ضربه و رسیدن آب ممکن است خراب بشود . اغلب در برد های الکترونیکی جاروبرقی ارج قطعه ای کوچک به نام آی سی تعبیه شده است که هر چند حجم […]