021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیرات برد کولر گازی یونیوا

آموزشگاه تعمیر برد الکترونیکی

آموزش تعمیرات برد کولر گازی یونیوا یکی از قطعات مهم کولر گازی یونیوا برد داخلی است . این برد نقش مهمی در عملکرد صحیح کولر گازی یونیوا ایفا می‌کند . برد داخلی کولر گازی یونیوا وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد همه ی اجزای کولر گازی یونیوا را بر عهده دارد . این برد از […]