021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

انواع قطعات پکیج دیواری بوتان

اموزش تعمیرپکیج

انواع قطعات پکیج دیواری بوتان پکیج بوتان تغییرات زیادی را داشت و توانسته در ایران به روز ترین و پیشرفته ترین پکیج دیواری را تولید کنید . پکیج دیواری بوتان در مدل های فندار و مجهز به دو مبدل حرارتی می باشند . و ازاین رو نیز قطعات مختلف و پیچیده ای نیز در آن […]