021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

عیب یابی برد مایکروویو اسنوا

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

عیب یابی برد مایکروویو اسنوا این وسیله طراحی شد تا غذا را با استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی که اشیا را از درون گرم می کند بپزد . این وسیله برای گرم کردن سریع غذا استفاده شده و کارهای زمان بر مانند ذوب کردن کره یا گرم کردن َآب را به سرعت انجام می دهد . […]