021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش تعمیرات کولر گازی فنی حرفه ای

آموزش تعمیرات کولر گازی

آموزش تعمیرات کولر گازی فنی حرفه ای با گرم شدن هوا نیاز به کولر گازی برای خنک کردن محیط بیشتر شده و این موضوع بازار کار آموزش تعمیرات کولر گازی فنی حرفه ای و نصب  را رواج می دهد. کولرهای گازی جز سیستم های سرمایشی هستند که در سال های گذشته به دلیل ویژگی های […]