021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

همه چیز درباره آی سی تغذیه

آموزشگاه تعمیرات موبایل

همه چیز درباره آی سی تغذیه تراشه، مدار یکپارچه، مدار مجتمع یا آسی به مجموعه‌ای از مدارات الکترونیکی گفته میشود که با استفاده از موادنیمه‌رسانا (عموماً سیلیکون همراه با میزان کنترل شده‌ای ناخالصی) در ابعادی کوچک (معمولاً کمتر از 1 سانتی متر مربع) ساخته می‌شود. آموزشگاه تعمیرات موبایل این مدارات معمولاً شامل دو یا سه نوع دستگاه الکترونیکی می‌باشند: مقاومت، خازن و ترانزیستور (مهم‌ترین […]