021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش برنامه نویسی رباتیک

آموزشگاه تعمیر رباتیک

آموزش برنامه نویسی رباتیک برنامه نویسی آخرین مرحله در ساخت ربات است . موتورهای محرک ، الکترونیک ، سنسورها و موارد دیگر را انتخاب کرده و فریم ربات را تهیه کنید و همچنین قطعات را جایگذاری کنید . اما بدون برنامه نویسی ، ربات فقط یک وسیله معمولی خواهد بود . آموزش برنامه نویسی ربات […]

آموزش رایگان رباتیک

آموزش رباتیک در تهران

آموزش رایگان رباتیک آموزش رایگان رباتیک ، ساخت و تعمیرات ربات های صنعتی روز به روز در حال رشد و گسترش می باشد . از این ربات های صنعتی در بسیاری از کارخانه ها برای افزایش سرعت کار و صرفه جویی در وقت استفاده می نمایند . به همین دلیل با ورود به این حوزه […]

آموزشگاه رباتیک

آموزش رباتیک

آموزشگاه رباتیک اموزشگاه رباتیک دوره تعمیرات رباتیک از دوره های بسیار محبوب در مجموعه آموزشی مهیاد برزین می باشد . امروزه مردم همه  به رباتیکی کردن تجهیزات کاراخانه های خود روی اورده اند . به همین دلیل شغل رباتیک یک شغل بسیار پر رونق و دائمی میباشد.  آموزشگاه رباتیک آموزشگاه مهیاد برزین بزرگترین دوره های […]