021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

آموزش شیر انبساط یخچال فریزر

آموزش تعمیرات لوازم خانگی

آموزش شیر انبساط یخچال فریزر شیرهای انبساط مدل های مختلفی ازجمله شیر انبساطی ، شیرهای دستی، لوله مویین، شیرهای خودکار، شیر شناور و شیرانبساط الکترونیکی را میباشند  اکسپنشن برقی و یا همان شیر انبساط الکترونیکی از جدید ترین  نوع دیگر شیرها میباشد و پیچیده‌تر همه نوع  عملکرد انها میباشد. آموزش تعمیرات یخچال فریزر ساید بای […]

آموزش سنسور دیفراست یخچال

اموزش تعمیرات لوازم خانگی

آموزش سنسور دیفراست یخچال در زندگی کنونی  کسی قادر به حذف کردن وسیله ایی پر کاربرد مثل یخچال فریزر از زندگی خودنخواهد بود. هماهنگی و جا گزاری دقیق قطعات در پیش بردن رسیدن به این اهدف که مثل ایجاد محیطی سرد با درجه دمای کم برای نگه داشتن مواد غذایی حساس وتر کمک کننده خواهد […]