021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

تعمیر سشوار سایونا

اموزش تعمیرات چای ساز

تعمیر سشوار سایونا سشوار یکی از پر کاربرد ترین مهم ترین لوازم برقی در بین مردم می باشند . خرابی های این سشوار ها شامل خرابی فن سشوار ، خرابی ترموسات ، روشن نشدن سشوار ، جرقه زدن سشوار ، متور سشوار سوخته است ، باد سشوار سرد است ، چاره شدن سیم سشوار ، […]