021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

دوره آموزش تعمیرات لباسشویی

آموزش تعمیر لوازم خانگی

دوره آموزش تعمیرات لباسشویی چرا باید در دوره آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی مهیاد برزین شرکت کنیم؟ چون کلاس های آموزشی برای آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی باید دارای ویژگی هایی باشد که بتواند کارآموزان را برای بازار کار آماده کند.اولین ویژگی، عملی بودن آموزش است. آموزش های عملی باید طوری باشند که کارآموزان در کلاس با […]