021-66919908

09351307088

آموزشگاه مهیاد برزین

نحوه عملکرد پکیج دیواری ایرتورپن

بهترین اموزش تعمیرات پکیج

نحوه عملکرد پکیج دیواری ایرتورپن شرکت صنعتی بوتان بعداز تولید رادیاتورهای پنلی ایرتور پن به فکر تولید پکیج های ایرتور پن می باشد که برندی جدید برای پکیج های دیواری بوتان می باشد . پکیج ایرتورپن مثل بقیه وسیل های برقی و گازی به سرویس های دوره ای ماهانه نیاز دارند چون اگر مدام پکیج […]